Berekende waarden: De weergegeven meetwaarden en statistieken zijn gebaseerd op gegevens van een of meer weerstations in de omgeving en zijn berekend met behulp van een interpolatieprocedure.
Laadgegevens...

DEBerlin

  • Laadgegevens...
Periode: 1961 - 1990 (WorldClim)

    Help Meteostat om in de toekomst weer- en klimaatgegevens vrij van reclame en gratis aan te kunnen bieden.

    PayPal Patreon